მულტიმედია
სიახლეები
ღონისძიებები
მცირე და საშუალო ბიზნესის - სერვის ცენტრი
მცირე და საშუალო ბიზნესის - სერვის ცენტრი

წვდომა ელექტრონულ და ბეჭდურ რესურსებზე

შეხვედრების/საკონფერენციო ოთახი

სერვის ცენტრის ოფიცრები

ლექციები და ვორკშოპები