ყოველწლიური ანგარიში

სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" ანგარიშები დეტალურად ასახავს უწყების მიერ განხორციელებულ აქტივობებს ყოველი მიმდინარე წლის შესაბამისად.   


მიმაგრებული ფაილები
  • წლიური ანგარიში 2016

  • წლიური ანგარიში 2015

  • წლიური ანგარიში 2017