პროგრამის პრეზენტაცია

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია  სახელმწიფო პროგრამებთან  "აწარმოე საქართველოში" და "მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა" დაკავშირებით


მიმაგრებული ფაილები
  • მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ბენეფიციარები ნაწილი 1

  • მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ბენეფიციარები ნაწილი 2

  • მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ბენეფიციარები ნაწილი 3

  • მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა საქართველოში

  • აწარმოე საქართველოში