სექტორის კვლევები

თანდართულ ფაილებში შესაძლებელია ინფორმაციის მოძიება ზოგადად ბიზნეს გარემოს შესახებ, კონკრეტული სექტორული კვლევებისა და საინვესტიციო შეთავაზებების თაობაზე


მიმაგრებული ფაილები
 • TNA final report

 • ქაღალდის წარმოება

 • საპნის წარმოება

 • ფარმაცევტიკული სექტორული კვლევა

 • მწვანილის სექტორისა და ექსპორტის პოტენციალის კვლევა

 • Film Post-Production in Georgia

 • Textile and Apparel-Sector Study-Ful

 • Georgian ICT Cluster Potential

 • ქართული ავეჯის პოტენციალი ევროკავშირის ბაზარზე

 • Entertainment Market in Georgia 2017

 • Hotel Market Report 2017

 • Office Market in Georgia 2017

 • Residential Market in Georgia 2017

 • Retail Market in Georgia 2017

 • Warehouse Market in Georgia 2017