სექტორის კვლევები

თანდართულ ფაილებში შესაძლებელია ინფორმაციის მოძიება ზოგადად ბიზნეს გარემოს შესახებ, კონკრეტული სექტორული კვლევებისა და საინვესტიციო შეთავაზებების თაობაზე


მიმაგრებული ფაილები
  • TNA final report

  • ქაღალდის წარმოება

  • საპნის წარმოება

  • ფარმაცევტიკული სექტორული კვლევა

  • მწვანილის სექტორისა და ექსპორტის პოტენციალის კვლევა

  • Film Post-Production in Georgia

  • Textile and Apparel-Sector Study-Ful

  • Georgian ICT Cluster Potential

  • ქართული ავეჯის პოტენციალი ევროკავშირის ბაზარზე