ვაჭრობის სტატისტიკა

სტატისტისკის ეროვნული სამსახურის საქართველოს საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებული მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილებში


მიმაგრებული ფაილები
  • External Trade of Georgia in 2014 (Preliminary)

  • External Merchandise Trade of Georgia in January-May 2015 (Preliminary)

  • საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2014 წელი

  • საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015 წ. იანვარი-მაისი

  • საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2015

  • საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში - 2016 (წინასწარი შედეგები)