პუბლიკაციები
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: Government Program Produce in Georgia in numbers
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: LMGI Awards
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: IMM Cologne
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა
 • დოკუმენტის ტიპი:
 • დოკუმენტის სახელი: A Delegation of Georgian Furniture Industry Visits IMM Cologne
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: დეკემბრის თვის ქართულენოვანი პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: დეკემბრის თვის პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: ნოემბრის თვის პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: ნომებრის თვის პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: სექტემბრის თვის პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: აგვისტოს თვის პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: ივლისის თვის პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: ივნისის თვის პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: მაისის თვის პუბლიკაცია
 • დოკუმენტის ტიპი: PDF
 • დოკუმენტის სახელი: საქართველოს ფარმაცევტიკული განხრით არსებული პერსპექტივები