ტრენინგები & კონსულტაციები

 

სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" მომსახურების ცენტრი უზრუნველყოფს შემდეგი სახის მომსახურებას:

  • წვდომა ელექტრონულ და ბეჭდურ რესურსებზე; წვდომა ბიზნეს ლიტერატურაზე
  • ხელმისაწვდომობა შეხვედრებისთვის გამოყოფილ სივრცეზე
  • დაინტერესებული მეწარმეებისა და სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სახის ლექციასა და სემინარზე

საინფორმაციო ცენტრის მიერ შემოთავაზებული მომსახურებით ისარგებლებს ნებისმიერი დაინტერესებული პირი

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: http://enterprisegeorgia.gov.ge/ge/whatwedo/mewarmeobis-ganviTarebis-saagentos-biznes-servis-centri